Een huisoppas-ervaring verloopt zo goed als altijd vlekkeloos. Maar stel dat er toch iets mis gaat? Holidaysitting voorziet een verzekering voor de oppassers en de personen die hen vergezellen.

De verzekering dekt de ongevallen op het adres van de oppaswoning gedurende de oppasperiode.

 • Accidentele schade aan de woning of inboedel;
 • Het verlies van eigendommen door diefstal en lichamelijke ongevallen aan de leden van het oppasgezin
 • De onkosten verbonden aan een alternatief vakantieverblijf, wanneer het verblijf in de oppaswoning onmogelijk wordt, door bijvoorbeeld brandschade of een ernstig ongeval van de eigenaar van de woning. Om hierop beroep te kunnen doen, moet de overeenkomst tussen de oppasser en de oppasvrager 14 dagen voor de oppasperiode gesloten zijn via de website.

De verzekering geldt voor oppassers die in België gedomicilieerd zijn.

Iedere gebeurtenis waarvoor de waarborg geldt, moet binnen de acht dagen aan de verzekeraar aangegeven worden. De aangifte moet alle nuttige inlichtingen over de omstandigheden en over de aard en de omvang van de schade bevatten.

Per schadegeval wordt een franchise toegepast van €223,12, gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

KBC-bijstandscentrale: 24/7 beschikbaar op 0800/964 64

Woon jij in Nederland? In Nederland wordt er gewerkt met een eigen garantiefonds. Meer info op: https://www.holidaysitting.nl

Plants and feet - leeann-cline-nRGZ2XPY1e0-unsplash

Wat wordt niet in de verzekering opgenomen?

 • De aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering.
 • Schade die gedekt wordt door een andere verzekering die de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984.
 • Schade veroorzaakt aan transportmiddelen die deel uitmaken van de inboedel van de oppaswoning zoals: zeilboten, motorboten of surfplanken, motorvoertuigen en bromfietsen, caravans of aanhangwagens.
 • De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die:
  • 18 jaar geworden is, voor schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van verdovende middelen, van een staat van dronkenschap of een zware fout.
  • 16 jaar geworden is, voor opzettelijk veroorzaakte schade.